PROJECTS

Daikoku Denki

Nakano, Tokyo

Daikoku Denki

LED Glass

Entetsu Department Store

Hamamatsu, Shizuoka

Entetsu Department Store

Point System

Y-3

Yurakucho, Tokyo

Y-3

Solo System

Teikoku Databank Resouce Center

Shinjuku, Tokyo

Teikoku Databank Resouce Center

AL Line System

Piero Guidi New York Flagshop

Soho, New York, USA

Piero Guidi New York Flagshop

G Line System

JONATHAN ADLER Shibuya SEIBU

Shibuya, Tokyo

JONATHAN ADLER Shibuya SEIBU

AL Line System